­

bridal breezeכלה נערכת ליום חתונתה. היא מצפה לאירוע בכליון עיניים, מה שמתבטא ברמות הלחץ בהן היא נמצאת. אסור, פשוט אסור שתהיה תקלת מגז אוויר שתפגע בתכניות. היא משגעת את כל סביבתה ואת עצמה בשינויים שונים וכאשר לבסוף החתונה נערכת, הבלתי צפוי קורה, למרות כל התכנונים...


חננאל רוזנברג כותב יפה ב'לב לדעת' על הצורך העצום של בני האדם לשלוט בגורלם, אם על די תכנון מדוקדק או על ידי השלכת יהבם על אמונות שונות, כל זאת מחד --  ועל חוסר האונים שלנו מאידך, נוכח הגורל או ההשגחה, איש על פי תפיסתו. 

קראו כאן את הרשומה

צפו כאן בטריילר:


לצפיה בסרט

 

­