­

website remorte access filmdiy

רוב המוסדות האקדמיים מתחברים כיום למאגרי מידע מרוחקים באמצעות זיהוי כתובת IP, מה שמאפשר למספר בלתי מוגבל של מורשות ומורשים מטעם המוסד לבצע כניסה מבלי לעבור תהליך רישום אצלנו או במשאב מרוחק אחר.
גם אנחנו מאפשרים זאת כמובן. הוספנו ממשק נח המאפשר לנציג/ה הספרייה להוסיף כתובת IP או טווח כתובות כאלו.

רשימת כתובות IP לצרכי כניסה לאתר

הוספת הפלטפורמה שלנו לשרת הפרוקסי של האוניברסיטה או המכללה

במידה שהמוסד שלכם עושה שימוש ב-  EZProxy, הנפוץ מאוד בישראל, הוספת האתר היא פשוטה: אחרי שקבלתם מאיתנו את הכתובת הקבועה מאגר הסרטים שלנו, יש להוסיף אותו למערכת בתור Target URL.  זהו תהליך חד פעמי פשוט של הפנייה משרת הפרוקסי של המוסד (Source URL) אלינו. ברוב המקרים הוא יבוצע על ידי אנשי מערכות המידע (IT) ללא שום צורך בהנחיה מאיתנו. יחד עם זאת, לאור העובדה שאנחנו מקבלים מדי פעם שאלות כאלו, אנא ראו את הקישור הבא לאתר OCLC בו מוסברים כל התרחישים עם דוגמאות.

­