גם הודו נערכת לעידן הספריה הדיגיטלית

isi universityהאוניברסיטה בכלכלתה

80 אנשי אקדמיה וממשל התכנסו לדון על דיגיטציית הספריות בהודו בתחילת אוגוסט 2015, בסימן שבוןע הודו דיגיטלית.
הכנס התקיים במכללת Sri Venkataramana Swamy וכל המשתתפים הסכימו על חשיבות הדיגיטציה לצורך הגברת זמינות מידע בין המוסדות, באופן שיהיה נגיש לחוקרים וסטודנטים כאחד.